Projekt „Zbudujmy most ku przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany był do uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej. Realizowany był od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r.

W projekcie uczestniczyło 210 uczniów z III LO ze wszystkich poziomów kształcenia.
W ramach projektu uczniom zostały zaoferowane zajęcia pozalekcyjne w ramach 3 zadań.

Zadanie 1 – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
• Matematyka dla klas 3 – 12 grup po 8 osób – 50 godzin lekcyjnych na grupę
• Historia – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Geografia – 2 grupy po 8 osób – 50 godzin lekcyjnych na grupę
• Biologia – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Fizyka – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych

Zadanie 2 – Zajęcia rozwijające zainteresowania:
• Język angielski – 2 grupy po 8 osób – 50 godzin lekcyjnych na grupę
• Język rosyjski – 2 grupy po 8 osób – 50 godzin lekcyjnych na grupę
• Język niemiecki – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Matematyka – 3 grupy po 8 osób – 50 godzin lekcyjnych na grupę
• Biologia – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Fizyka – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Informatyka Cisco IT Essentialss – 2 grupy po 8 osób – 72 godziny lekcyjnych na grupę
• Wiedza o społeczeństwie – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Warsztaty dziennikarskie – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Uczę się angielskiego śpiewając – 1 grupa 8 osób – 50 godzin lekcyjnych
• Grafika komputerowa – 1 grupa 16 osób – 80 godzin lekcyjnych
• Zajęcia sportowe z gier zespołowych – 1 grupa 12 osób – 50 godzin lekcyjnych

Zadanie 3 – Szkolny Ośrodek Kariery
• Indywidualne poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 100 uczniów klas 3 LO – 2 godz. na ucznia
• Warsztaty z doradcą zawodowym dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie – 21 grup po 10 uczniów – 2 godziny na grupę
• Warsztaty z przedsiębiorczości – 3 grupy po 8 osób – 30 godzin lekcyjnych na grupę
• Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla 11 uczestników wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

W ramach realizacji projektu „Zbudujmy most ku przyszłości” zostało:
• Przeprowadzonych 2128 godzin lekcyjnych zajęć z uczestnikami projektu.
• Opracowanych zostanie 21 programów do zajęć.
• Uczniowie otrzymali skrypty wyjaśniające tematykę zagadnień omawianych na poszczególnych zajęciach.
• Wydanych zostało 16 certyfikatów Cisco IT Essentialss dla uczniów.
• Wydanych zostało 16 kompletów podręczników do grafiki komputerowej dla uczniów do samodzielnej nauki po zakończeniu projektu.
• Wydanych zostało 160 przerw kawowych i obiadów dla uczestników zajęć z grafiki komputerowej.
• Wydanych zostało 210 wyprawek dla beneficjentów projektu składających się z torby ekologicznej, teczki tekturowej, notatnika, długopisu, ołówka oraz pendrive’a.
• Wydanych zostało 120 zestawów przyborów mierniczych dla ucznia składających się z cyrkla, linijki i ekierki.

Całkowita wartość projektu – 364 308, 52 zl
Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu wyniósł 1734,80 zł