III Liceum Ogólnokształcące kształci młodzież od 1995 roku.

W III LO funkcjonuje Lokalna Akademia Cisco oferująca bezpłatne szkolenia komputerowew zakresie IT Essentials. Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Uczniowie III LO mogą przygotować się do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)

Szkoła daje młodzieży możliwość rozwijania swoich zainteresowań w działających w III LO następujących formach zajęć pozalekcyjnych:

 • Szkolny Klub Europejski
 • Koło zastosowań informatyki
 • Koło języka niemieckiego
 • Koło języka rosyjskiego
 • Szkolny Klub Filmowy
 • Koło matematyczne
 • Koło fizyczne
 • Koło historyczne
 • Koło języka polskiego przygotowujące do matury
 • Zajęcia wyrównujące wiedzę z fizyki dla klas I
 • Szkolne koło LOK
 • Sekcja geograficzna
 • SKS

Szkoła posiada pełno wymiarową halę sportową i salę gimnastyczną oraz siłownię, sale do fitnessu, a także pomieszczenia do gry w tenisa stołowego. Oprócz tego uczniowie i mieszkańcy mogą korzystać z pełno wymiarowego boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnych boisk asfaltowych do gry w koszykówkę i piłkę ręczną.

W roku 2008 do użytku został oddany kompleks boisk w ramach programu Orlik 2012, w skład którego wchodzą: boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej i boisko do koszykówki. W okresie zimowym uruchamiane jest lodowisko “Biały Orlik”, z którego mogą korzystać uczniowie jak i społeczność lokalna.

Na terenie szkoły funkcjonuje bezpłatny i otwarty hotspot. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać bezprzewodowo z sieci Internet.