Laureaci stypendium Prezesa Rady Ministrów

Imię nazwisko

Średnia ocen  

Rok szkolny

Rafał Zieleniewski 4,8 i 4,9 1996/1997 i 1997/1998
Kamil Gruszecki 4,9 1998/1999 i 1999/2000
Anna Hryciuk 4.9 2000/2001
Marta Ślązak 4,8 2001/2002  
Magdalena Mackiewicz 4,75 2002/2003  
Monika Garbowicz 4,78 2007/2008  
Katarzyna Tomczak 4,86 i 4,9 2008/2009 i 2009/2010  
Mateusz Białecki 4,89 i 5,27 2012/2013 i 2013/2014