Szkolny Klub Rowerowy

MICEK NA KÓŁKACH

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej jedną z propozycji spędzania wolnego czasu jest uczestnictwo w rajdach w ramach SKR. Działa ono od czerwca 2014 roku. Spotkania prowadzone są w formie praktycznej (rajdy)
i teoretycznej np. spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Bialskiego Klubu Rowerowego. Młodzież uczestniczy w wycieczkach, które odbywają się w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Za zgodą Dyrektora Szkoły rajd może się odbyć także w dniach nauki.

Cele działania

Podstawowym celem Klubu jest popularyzacja turystyki rowerowej, rozwój aktywnej formy wypoczynku w połączeniu z aktywnością fizyczną i społeczną. Istotne znaczenie w realizacji wycieczek ma promocja zdrowego stylu życia oraz poznawanie piękna przyrody
i kultury Południowego Podlasia i sąsiednich terenów.

 1. Poznanie tras rowerowych Białej Podlaskiej i okolic.
 2. Doskonalenie umiejętności bezpiecznej jazdy na rowerze w różnych warunkach
 3. (w mieście, na wsi) oraz na różnych typach nawierzchni: asfalt, bruk, żwir, piasek itp.
 4. Pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa jazdy na rowerze, doskonalenie umiejętności poruszania się w nieznanym terenie.
 5. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez wyrabianie właściwych nawyków z higieny pracy fizycznej i umysłowej.
 6. Kształtowanie sprawności koordynacyjnej, orientacji w terenie.
 7. Planowanie wycieczek, czytanie mapy danej trasy.
 8. Integracja ze środowiskiem skupiającym miłośników roweru.

        REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

 1. W wycieczkach rowerowych może uczestniczyć każdy uczeń posiadający uprawnienia do kierowania rowerem.
 2. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie kartę rowerową (motorowerową) i legitymacje szkolną.
 3. Na udział w wycieczce zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie ucznia a on sam musi zapisać się na wycieczkę
 4. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest posiadanie sprawnego roweru wyposażonego w:
 • Dwa działające hamulce
 • Z przodu światło białe lub żółte
 • Z tyłu światło czerwone i światełko odblaskowe
 • Dzwonek
 • Błotniki
 • Bagażnik (na wycieczkach kilkudniowych)
 • Należy zabrać ze sobą dodatkową dętkę lub łatki oraz klucze.

Ubiór uczestnika powinien być dostosowany do warunków pogodowych. W czasie jazdy należy używać kasku ochronnego!

O każdej, nawet najmniejszej usterce należy niezwłocznie powiadomić kierownika wycieczki.

Złe samopoczucie, kontuzje czy też przemęczenie należy zgłosić kierownikowi wycieczki.

Podczas jazdy należy poruszać się zorganizowaną kolumną.                                     

Zasady jazdy w kolumnie:

Każdy uczestnik zna i przestrzega przepisów ruchu drogowego.

Grupę prowadzi kierownik dostosowując tempo jazdy do najsłabszego uczestnika. Zabronione jest jego wyprzedzanie!

Zabroniona jest jazda dwóch rowerzystów obok siebie!

Odległości miedzy rowerzystami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie. Zabronione jest najeżdżanie na koło innego uczestnika oraz nagłe hamowanie bez przyczyny!

Wszelkie manewry na drodze należy sygnalizować i robić odpowiednio wcześniej, aby następny uczestnik zdążył na nie zareagować.

Postoje należy robić poza jezdnią jak najdalej od jej krawędzi.

Podczas jazdy pod wzniesienie każdy uczestnik porusza się własnym tempem. Na szczycie wzniesienia grupa czeka na wszystkich uczestników w bezpiecznym miejscu.

Podczas zjazdu ze wzniesienia nie należy zwiększać nadmiernie prędkości i wyprzedzać innych uczestników.