Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 250 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieję, że także w Polsce program Cisco Networking Academy wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni się do restrukturyzacji rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Akademie umożliwiają dostęp do materiałów edukacyjnych dla wszystkich uczestników kursów. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. także w formie prezentacji video). Przekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy ze uczestników kursów może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających.

Szkolenie “IT Kurs IT Essentials”: Sprzęt i programowanie komputerów PC dostarcza podstawowych umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania profesjonalistów IT. Kurs obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa. Uczestnicy, którzy ukończą kurs będą w stanie opisać elementy wewnętrzne komputera, samodzielnie zmontować komputer, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi diagnostycznych. Laboratoria praktyczne oraz laboratoria wirtualne pomogą uczestnikom rozwijać umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Uczniowie poznają także metody pracy w sieci oraz jej bezpieczeństwa. Kurs ITE jest kursem bardzo praktycznym, zorientowanym w kierunku przyszłego zatrudnienia, dlatego obejmuje wiedzę przydatną podczas codziennej pracy oraz pomaga kierować i planować przyszła karierę w branży IT Kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu CompTIA A, który potwierdza zdobytą wiedzę i skutecznie pomaga wyróżnić się spośród innych kandydatów na rynku. Kurs jest także podstawą dla innych, bardziej zaawansowanych, kursów sieciowych. 

Program szkolenia:

 • Podstawy technologii informacyjnej
 • Jak działa komputer
 • Procedura startowa
 • Komponenty sieci
 • Montaż komputera
 • Instalacja stacji dyskietek, dysku twardego, CD-ROM, DVD
 • Instalacja kary graficznej, muzycznej, sieciowej
 • Uruchomienie systemu po raz pierwszy
 • Zarządzanie pamięcią komputera
 • Podstawy systemu operacyjnego
 • System operacyjny Windows 95/NT/2000/XP/Vista/7
 • Możliwości multimedialne komputera
 • Podstawy zaawansowanego sprzętu oraz serwery
 • Konfiguracja sprzętowa RAID
 • Podstawy pracy w sieci
 • Drukarki i drukowanie
 • Wykrywanie i usuwanie usterek sprzętowych w komputerze
 • Wykrywanie i usuwanie usterek programowych
 • Problemy pliku rejestru w systemach Windows 9x/2000/XP/Vista/7
 • Kopie zapasowe i odzysk danych


Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 70 godzin lekcyjnych.

Spotkania realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samokształcenia. Po dokonaniu zapisu kursantowi zostaje założone konto na serwerze Cisco Networking Academy, które umożliwia mu: dostęp spoza uczelni do materiałów szkoleniowych, zdalne zdawanie egzaminów w ramach szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia w Sieciowej Akademii Cisco kursant jest przygotowany do zdobycia tytułu CompTIA’s A+. Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciowymi systemami operacyjnymi (IT Essentials II: Network Operating Systems).

Program CCNA Discovery umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, ułatwiających podjęcie pracy na stanowisku technika w zakresie obsługi sieci komputerowych, obsługi klientów czy wsparcia sprzedaży. Uczniowie biorący udział w programie CCNA Discovery nie muszą dysponować specjalistycznymi umiejętnościami czy wiedzą techniczną poza podstawami obsługi komputera. Program CCNA Discovery naświetla zagadnienia związane z codzienną pracą z sieciami komputerowymi i kładzie nacisk na najważniejsze pojęcia, bazując na typach środowisk sieciowych, z którymi uczniowie mogą się zetknąć – od sieci w małych biurach i w domach do bardziej złożonych sieci korporacyjnych i teoretycznych modeli sieciowych. W jego skład wchodzą też zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą “krok po kroku” ułatwiającą przyswojenie materiału. Uczniowie muszą postępować według szczegółowych instrukcji, a każde zadanie jest zakończone podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków. To podejście do nauczania zagadnień związanych z sieciami komputerowymi jest zorientowane na rozwój zawodowy. 

Uzyskany certyfikat jest identyczny na całym świecie i wszędzie honorowany. 

Szkolenie IT Essentials oraz CCNA Discovery dla uczniów naszej szkoły jest całkowicie bezpłatne.