Język polski

 • mgr Jolanta Horbowiec
 • mgr Elżbieta Mojsa

Język angielski

 • mgr Radosław Huszał
 • mgr Paweł Teodorczuk

Język rosyjski

 • mgr Katarzyna Krawczyk

Fizyka/przyroda

 • mgr Irena Maciejewska

Chemia/przyroda

 • mgr Monika Majewska

Biologia/przyroda

 • mgr Marta Grabiec

Wiedza o kulturze

 • mgr Jolanta Horbowiec

Edukacja prawna

 • mgr Marcin Szwed

Technologia informacyjna

 • mgr Marcin Szwed

Historia

 • mgr Krzysztof Sosik
 • mgr Grzegorz Szyc
 • mgr Bogdan Wójcik

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Krzysztof Sosik
 • mgr Grzegorz Szyc
 • mgr Bogdan Wójcik
   

Geografia/przyroda

 • mgr Danuta Szyc

 

Podstawy przedsiębiorczości 

 • mgr Marcin Szwed

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Zbigniew Stefanowicz

Wychowanie fizyczne

 • mgr Jarosław Denisiuk
 • mgr Maciej Kosik
 • mgr Grzegorz Orzechowski
 • mgr Piotr Rafał
 • mgr Marcin Szymanek
 • mgr Beata Wójtowicz

Religia

 • mgr inż Jarosław Cyrzan

Podstawy logistyki

 • mgr Marcin Szwed

Nauczyciel biblioteki

 • mgr Beata Wójcik

Ekonomia w praktyce

 • mgr Marcin Szwed

Matematyka

 • mgr Beata Czerwińska
 • mgr Ewa Pałasz

Pedagog szkolny

 • mgr Monika Majewska