W roku szkolnym 2019/2020 III Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej  oferuje absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów możliwość podjęcia nauki w klasach ogólnych, w których uczniowie zostaną kompleksowo przygotowani do egzaminu maturalnego.

Szkoła oferuje możliwość wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od potrzeb uczniów. III Liceum Ogólnokształcące umożliwia uczniom realizację wszystkich przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod eksperymentalno-badawczych, których celem jest efektywność przyswajania wiedzy przez uczniów w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej dialogowi pomiędzy uczniem i nauczycielem.

III LO posiada profesjonalną pracownię do nauki języków obcych, w której uczniowie mogą w sprzyjających warunkach, bez zakłóceń, rozwijać swoje umiejętności komunikacji werbalnej w językach obcych.

Szczegóły w zakładce rekrutacja.